Site richt zich specifiek tot industriële stad in.